ഞാനൊറ്റപ്പെടുമ്പോള്‍ "ഒറ്റയ്ക്കല്ല" എന്നെനിയ്ക്കു തോന്നാന്‍ ഞാനെഴുതുന്ന എന്റെ തോന്നലുകള്‍ മാത്രം.. ഈ 'മനമയം

Tuesday, November 17, 2009

ദൂരവും, പ്രണയവും

ദൂരവും, പ്രണയവും


അവളുടെ കണ്ണില്‍
ഞാന്‍ എന്നെ നോക്കിയിരിയ്ക്കെ
ഒരു ചോദ്യം..
"ദൂരത്തില്‍ നിന്നും...
ദൂരത്തിലെയ്ക്ക്
എത്ര ദൂരം.. ?"

ദൂരത്തെ കൈച്ചുറ്റാല്‍
മാറിലൊതുക്കെ...
ഒരു മറു ചോദ്യം..
"ഞാനി"ല്‍ നിന്നും,
"നിന്നിലെയ്ക്ക് "ലേയ്ക്ക്
എത്ര അടുപ്പം... ?

മനസ്സുകള്‍ ഇരുകരയുമിരിയ്ക്കെ..
മഥനലീലയില്‍
ഉടലുകളിഴചേര്‍ന്നു
നാഗശീല്‍ക്കാരങ്ങളില്‍
വിക്ഷഫണമൊതുക്കി
ദൂരമില്ലായ്മയുടെ
ആലസ്യത്തില്‍
അകന്നു കിടക്കുമ്പോള്‍
ദൂരത്തിലെയ്ക്കുള്ള
ഉത്തരം തേടി....
ഞാന്‍ എന്നില്‍ നിന്നും
ഒരുപാട് ദൂരേയ്ക്ക്....
അതേ മാത്രയില്‍
എന്നില്‍നിന്നകലുന്നു...
ദൂരേയ്ക്ക്...ദൂരേയ്ക്ക്...
അത്രയുംതന്നെ ആയിരിയ്ക്കണം
അവളുടെ വിലയുറപ്പിച്ച,
സമയനിബന്ധിത പ്രണയത്തിന്റെ
ദൂരവും..

No comments:

Post a Comment