ഞാനൊറ്റപ്പെടുമ്പോള്‍ "ഒറ്റയ്ക്കല്ല" എന്നെനിയ്ക്കു തോന്നാന്‍ ഞാനെഴുതുന്ന എന്റെ തോന്നലുകള്‍ മാത്രം.. ഈ 'മനമയം

Friday, March 11, 2011

നെന്മണികള്‍..

നെന്മണികള്‍..

തവിടിലും
കവിതയും, കഥയും
മണക്കുകയും, രുചിക്കുകയും
ചെയ്ത തലമുറക്കിപ്പുറം
നെല്ല്- ചോദ്യമാകുന്നു... ?

"നിന്നെ തവിട് കൊടുത്തു വാങ്ങി"യ-
തെന്നച്ചാച്ഛന്‍ ലാളന ചേര്‍ത്ത്
പുന്നരിക്കുമ്പോള്‍..
തവിടും, ഉണ്ണിയും...
പതിരില്ലാ പഴമൊഴിയായി.

(ഉണ്ണി വളര്‍ന്നപ്പോള്‍ തവിടിനോടല്ല
നെല്ലിനോട് പോലും വെറുപ്പായി)

കുത്തരിപ്പാല്‍കഞ്ഞി
പ്രാതലിന്‍ ആഢ്യം വെടിഞ്ഞാ-
ശുപത്രിയിലിടം തേടി.

പുഴുക്ക് ചെമ്പുകള്‍
തട്ടിന്‍പുറവും വെടിഞ്ഞെവിടെയോ
പുതുനെല്ലിന്‍ സ്വപ്നം കണ്ടു.
(ഒപ്പം പുതുനെല്ല് കിട്ടാതെ എലികളും)

ഉമിത്തീയിലെരിയണമെന്നുണ്ട്...
നഷ്ടകാലത്തിനെ നെഞ്ചിലേറ്റി...
എങ്കിലും...
പറകൊട്ടും മനസ്സിലിനിയുമൊരു
നാഴി,യുരിയ സ്വപ്നങ്ങള്‍ ബാക്കയാണ്... ?

No comments:

Post a Comment