ഞാനൊറ്റപ്പെടുമ്പോള്‍ "ഒറ്റയ്ക്കല്ല" എന്നെനിയ്ക്കു തോന്നാന്‍ ഞാനെഴുതുന്ന എന്റെ തോന്നലുകള്‍ മാത്രം.. ഈ 'മനമയം

Sunday, October 11, 2009

കണ്‍മഷി

കണ്‍മഷി

പെണ്ണിന്...,
കണ്‍മഷി, സൌന്ദര്യമെങ്കില്‍...,
കണ്ണിനു തെളിച്ചമെങ്കില്‍....,
അവള്‍ വരച്ച കരി,
കരഞ്ഞു പടര്‍ന്നപ്പോള്‍...
മുഖം കറുത്തപ്പോള്‍
"എന്റെ മുഖത്തെന്തിനു-
കരിവാരി തേച്ചതെന്ന്"-
അച്ഛന്‍ വിറപൂണ്ടതെന്തിനു.....?

No comments:

Post a Comment