ഞാനൊറ്റപ്പെടുമ്പോള്‍ "ഒറ്റയ്ക്കല്ല" എന്നെനിയ്ക്കു തോന്നാന്‍ ഞാനെഴുതുന്ന എന്റെ തോന്നലുകള്‍ മാത്രം.. ഈ 'മനമയം

Sunday, October 11, 2009

മധുരമീ ജീവിതം !

മധുരമീ ജീവിതം !
മലര്‍പ്പൊടിക്കാരന്റെ ദിവാസ്വപ്നമാണീ ....
മധുരമീ ജീവിതം....?

ഒന്നല്ലൊരായിരം സ്വപ്നങ്ങള്‍
നെയ്യുമീ മനസ്സാംയന്ത്രങ്ങള്‍ ..
എന്‍ ചോരയാറ്റി വിയര്‍പ്പാക്കിടുമ്പോള്‍
മധുരമീ ജീവിതം........

തുടികൊട്ടിയുയരും, മുകില്‍ചാര്‍ത്തിയണയും...
ആകാശ ഗോപുരനടയില്‍
ഒരു സൂര്യബിംബമായി ഉരുകിടുമ്പോള്‍
എന്നെ വലംവച്ച് , എന്നില്‍ തിരിയുന്നീ
ജീവിത നൊമ്പരങ്ങള്‍ ...,

മധുരമീ ജീവിതം....
എരിഞ്ഞുതിരുമ്പോഴും , നിത്യവു -
മൊഴിയാതെ വന്നെത്തിടുന്നു ഞാന്‍
പുലരിതന്‍ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ നെഞ്ചിലേറ്റി ..

No comments:

Post a Comment